Anthelmintic drugs and cancer. antiemetics - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context


In overdose accompanied by severe nausea and vomiting, the use of antiemetics should be considered.

anthelmintic drugs and cancer

În supradozajul însoţit de greaţă şi vărsături severe, trebuie avută în vedere utilizarea de antiemetice. Be sure you have with each other drugs antiemetics, plastic bag for vomiting and anti-motion sickness. Asiguraţi-vă că aveţi cu fiecare alte droguri antiemeticepunga de plastic pentru vărsături şi anti-mişcare de boală.

I was right about the antiemetics. Am avut dreptate cu antiemeticele.

Specificații

This is why we stopped the antiemetics. Pentru asta am oprit antiemeticele.

detection papilloma virus

Drugs used to treat nausea and vomiting are called antiemetics. Medicamente utilizate pentru tratarea greaţa şi vărsăturile sunt anthelmintic drugs and cancer antiemetice. No interaction was observed when busulfan was combined with fluconazole antifungal agent or 5 HT3 antiemetics such as ondansetron or granisetron.

Nu s- respiratory papillomatosis in toddler observat nici o interacţiune atunci când busulfan a fost folosit în asociere cu fluconazol un antifungic sau cu antiemetice 5 - HT3, cum sunt ondansetron sau granisetron.

anthelmintic drugs and cancer

Traducere "antiemetice" în engleză

Head and neck cancer Patients must receive premedication with antiemetics and appropriate hydration prior to and after cisplatin administration. Cancer al capului şi gâtului Pacienţii trebuie să primească premedicaţie cu antiemetice şi hidratare adecvată înainte şi după administrarea de cisplatină. During prenatal visits, you must put a doctor aware of his condition, that he ordered some antiemetics.

  • Papiloma humano diagnostico y tratamiento
  • Management of the Poisoned Patient X.
  • Neuroendocrine cancer appendix

In timpul vizitelor prenatale, este necesar să se pună un medic conştient de starea lui, că el a ordonat unele antiemetice.

Medicamente care pot fi utilizate în tratamentul include medicamente pentru a stopa vărsături anthelmintic drugs and cancerBlocante H2 pentru a reduce greață, antibiotice, și antihelmintice parazitii citate celebre lupta paraziți.

Traducere "antiemetics" în română

I'll give you some antiemetics to treat anthelmintic drugs and cancer nausea, and I'll run some tests on your blood and urine. Îți voi da niște antiemetice pentru a trata greața și îți voi testa sângele și urina. The common medications used for liver failure are antiemetics, medicines for hepatic encephalopathy brain disease, with or without edemahepatoprotectants to decrease the activity of aminotransferasescoagulopathy medicines, and antioxidants.

anthelmintic drugs and cancer wart treatment with liquid nitrogen

Medicamente comune folosite pentru insuficiență hepatică sunt antiemeticemedicamente pentru encefalopatie hepatică Creierul boală, cu sau fără edemhepatoprotectants pentru a reduce activitatea aminotransferazelorcoagulopatie medicamente, si antioxidanti.

Many types of antiemetics can decrease the severity of nausea, although most require a medical evaluation and prescription. Medicines available over-the-counter are mainly recommended for use in motion sickness and for cases of mild nausea. Multe tipuri de antiemetice poate reduce severitatea de greaţă, cele mai multe deşi necesită o evaluare medicală şi de prescripţie.

Antiemetics and antinauseants, ATC code: Antiemetice şi medicamente pentru combaterea greţurilor, codul ATC: Antiemetics and Antinauseants, ATCvet code: Antiemetice şi Antigreaţă, codul veterinar ATC: Good veterinary practice indicates that antiemetics should be used in conjunction with other veterinary and supportive measures, such as dietary anthelmintic drugs and cancer and fluid replacement therapy while addressing the underlying causes of the vomiting.

anthelmintic drugs and cancer simptome cancer ultima faza

Buna practică veterinară recomandă că antiemeticele trebuie utilizate în combinaţie cu alte măsuri de suport veterinar, cum ar fi controlul dietei şi terapia de rehidratare care se adresează cauzelor ce stau la baza vomei.

Antiemetics and antinauseants, serotonin 5HT3 antagonists. Antiemetice şi medicamente pentru combaterea senzaţiei de greaţă, antagonişti ai serotoninei 5HT3.

PCE 2012 Medicina Finale

You're nauseous, there's a bottle of antiemetics. Daca ți-e greata, exista o sticla de antiemetic. We treated 82 Hep-A patients with antiemetics and fluids. Am tratat 82 de pacienți cu hepatita A cu injecții și antiemetice. While you palpate, I will get him some antiemetics.

Cât timp îl mai palpezi, mă duc să mai aduc niște antivomitive. Conținut posibil inadecvat Anthelmintic drugs and cancer filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot anthelmintic drugs and cancer termeni inadecvați.

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.