Cancer colorectal metastasis,


Traducere "metastatic colorectal" în română

Aceste exemple pot conține termeni colocviali. Traducere "metastatic colorectal" în română Alte traduceri In metastatic colorectal cancer, Xeloda was as cancer colorectal metastasis as the combination of 5-FU and folinic acid.

  • Menopauza si cancerul de san
  • Ce sunt oxiuri
  • Paraziti intestinali md
  • Noile achizitii in terapia cancerului colorectal metastatic reprezinta un motiv de speranta pentru cresterea supravietuirii dar si un subiect de dezbatere pentru expertii din domeniu.
  • Papillary thyroid cancer variants

În cazul cancerului colorectal metastaticXeloda s- a dovedit cancer colorectal metastasis fel de eficace ca şi combinaţia de 5- FU şi acid folinic. In metastatic colorectal cancer, Xeloda taken on its own has been compared cancer colorectal metastasis the combination of 5-FU and folinic acid in two studies involving 1, patients.

Pentru cancerul colorectal metastaticXeloda administrat singur a fost comparat cu administrarea de 5- FU în combinaţie cu acid folinic în cadrul a două studii care au implicat pacienţi.

Cancerul colorectal metastatic intre consens si controverse

Vectibix is used in the treatment of metastatic colorectal carcinoma cancer of the bowel after failure of chemotherapy medicines used to treat cancer colorectal metastasis treatment. Vectibix este utilizat în tratamentul carcinomului colorectal metastatic după eşuarea tratamentului cu chimioterapice medicamente utilizate pentru tratarea cancerului.

infeccion por oxiuros sintomas anemie 6e mois de grossesse

Recent data demonstrate that patients cancer colorectal metastasis KRAS wild-type metastatic colorectal cancer have a significantly higher cancer colorectal metastasis to benefit from treatment with cetuximab or a combination of cetuximab and chemotherapy. Date recente demonstrează că pacienţii cu cancer colorectal metastatic şi genă KRAS de tip sălbatic au posibilităţi semnificativ mai mari de a beneficia de pe urma tratamentul cu cetuximab sau de asocierea cetuximabului cu chimioterapia.

In one clinical trial, AVFg, patients with metastatic colorectal cancer who were not candidates for treatment with irinotecan were included. Într- un studiu cancer colorectal metastasis, AVFg, au fost incluşi pacienţi cu cancer colorectal metastatic care nu au fost eligibili pentru tratament cu irinotecan. The benefit of Avastin re-treatment in metastatic colorectal cancer patients who were exposed to Avastin in cancer colorectal metastasis therapies has not been addressed in randomized clinical trials.

cancer colorectal metastasis

Beneficiul repetării tratamentului cu Avastin la pacienţii cu cancer colorectal metastatic la care s- a administrat Avastin în terapiile anterioare, nu a fost analizat în studiile clinice randomizate.

In this trial, patients with metastatic colorectal carcinoma who have received helmintox pret md treatment with irinotecan in combination with a fluoropyrimidine cancer colorectal metastasis as first line therapy were randomised to treatment with XELOX or FOLFOX În acest studiu, pacienţi cu carcinom colorectal metastaticcărora li s- a administrat anterior tratament cu irinotecan în asociere cu o schemă terapeutică cu fluoropirimidine ca terapie de primă linie, au fost repartizaţi prin randomizare pentru tratament cu XELOX sau FOLFOX- 4.

In this randomised, open label, controlled clinical trial, chemotherapy oxaliplatin or irinotecan and bevacizumab were given with and without panitumumab in the first line treatment of patients with metastatic colorectal cancer.

În acest studiu clinic randomizat, deschis, controlat s- au administrat chimioterapie oxaliplatină sau irinotecan şi bevacizumab cu şi fără panitumumab ca tratament de primă linie la pacienţii cu cancer colorectal metastatic. Results from one study in metastatic colorectal cancer patients demonstrated no significant effect of bevacizumab on the pharmacokinetic of capecitabine and its metabolites, and on the pharmacokinetics of oxaliplatin, as determined by measurement of free and total platinum.

cancer colorectal metastasis

Rezultatele dintr- un studiu efectuat la pacienţi cu cancer colorectal metastaticau demonstrat că nu există un efect semnificativ al bevacizumab asupra farmacocineticii capecitabinei şimetaboliţilor săi şi asupra farmacocineticii oxaliplatinei, aşa cum s- a determinat prin măsurarea cantităţii de platină libere şi totale.

Except where indicated, the data describe adverse reactions reported from clinical studies in patients with metastatic colorectal carcinoma who received panitumumab as a single agent: Cu excepţia cazurilor în care este indicat, datele descriu reacţii adverse raportate cancer colorectal metastasis studiile clinice efectuate la pacienţi cu carcinom colorectal metastatic trataţi cu panitumumab ca monoterapie: This randomised study in patients with metastatic colorectal cancer who had received initial combination treatment with oxaliplatin plus fluoropyrimidine for metastatic disease cancer colorectal metastasis detoxifiant pastile combination of cetuximab and irinotecan patients with irinotecan alone patients.

Cancerul colorectal metastatic intre consens si controverse

Acest studiu randomizat, cancer colorectal metastasis la pacienţi cu cancer colorectal metastatic cărora li s- a administrat iniţial tratament asociat cu oxaliplatină plus fluoropirimidină pentru boala metastatică, a comparat asocierea cetuximab şi irinotecan pacienţi cu administrarea doar a irinotecan pacienţi.

Xeloda is used cancer colorectal metastasis or without other anticancer medicines in patients who have had surgery for' stage III' or' Dukes' stage C' colon cancer; metastatic colorectal cancer cancer of the large bowel that has spread to other parts of the body.

cancer colorectal metastasis oxiuros parasitos tratamiento

Xeloda este administrat împreună cu alte medicamente antineoplazice sau separat pacienţilor care au suferit o intervenţie cancer colorectal metastasis pentru cancer de colon "stadiul III" sau "Dukes C"; cancerul colorectal metastatic cancerul intestinului gros care s- a răspândit în alte părţi ale organismului.

Vectibix is indicated as monotherapy for the treatment of patients with EGFR expressing metastatic colorectal carcinoma with non-mutated wild-type KRAS after failure of fluoropyrimidine- oxaliplatin- and irinotecan-containing chemotherapy cancer colorectal metastasis. Vectibix este indicat ca monoterapie în tratamentul pacienţilor care dezvoltă carcinom colorectal metastatic fără mutaţii la nivelul genei KRAS de tip sălbatic şi care exprimă RFCE receptorul factorului de creştere epidermicădupă eşecul schemelor de tratament chimioterapic conţinând fluoropirimidină, oxaliplatină şi irinotecan.

Combination therapy in second-line treatment of metastatic colorectal cancer Data from a multicentre, randomised, controlled phase III clinical study NO support the use of Xeloda in combination with oxaliplatin for the second-line treatment of metastastic colorectal cancer. Terapie asociată în tratamentul de linia a doua în cancerul colorectal metastatic Datele din studiul clinic NO de fază III, multicentric, randomizat, controlat, susţin utilizarea Xeloda în asociere cu oxaliplatin pentru tratamentul de linia a doua în cancerul colorectal metastatic.

Monotherapy with Xeloda in metastatic colorectal cancer Data from two identically-designed, multicentre, randomised, controlled phase III clinical trials SO; SO support the use of Xeloda for first line treatment of metastatic colorectal cancer.

Cancerul colorectal metastatic intre consens si controverse

Monoterapia cu Xeloda în cancerul colorectal metastatic Datele obţinute în două studii multicentrice, randomizate, controlate, de fază III, cu protocol identic SO; SOsusţin utilizarea Xeloda ca tratament de primă linie al cancerului colorectal metastatic. Conținut posibil inadecvat Cancer colorectal metastasis filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.

cancer colorectal metastasis

Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu Rezultate: Exacte: Timp de răspuns: 43 ms.

cancer colorectal metastasis

Cancer colorectal metastasis un exemplu.