Cancer de pancreas curado. Posts navigation


În această perioadă au fost cancer de pancreas curado în studiu de pacienţi diagnosticați endoscopic și confirmați histopatologic cu cancer esofagian, la care s-a realizat un studiu demografic, clinic şi imagistic amănunţit. Criteriile de includere ale pacienţilor în lotul şi subloturile de studiu au fost: explorarea imagistică endoscopică însoţită de biopsie şi diagnosticul histopatologic de carcinom esofagian.

Criteriile de excludere ale pacienţilor din lotul şi subloturile de studiu au fost: refuzul pacientului de a se supune investigațiilor şi contraindicaţia de aplicare a diferitelor etape ale algoritmului de investigare. Am orientat studiul celor de pacienți cu cancer cancer de pancreas curado în câteva direcţii: 1. Datele cuprinse în fişele de urmărire au fost selecţionate şi introduse în calculator, în tabele de baze de date din modulul Microsoft Excel din pachetul Microsoft Officeprelucrate ulterior statistic.

  • Care au luat asd in pancreatita ?i psoriazis- Care au luat asd in pancreatita ?i psoriazis
  • Care au luat asd in pancreatita?
  • Стратмор прав.

Anamneza privind fumatul a cuprins următoarele întrebări: de cât timp fumează, câte ţigări pe zi, tipul de ţigări, obiceiul de cancer de pancreas curado refolosi o țigară stinsă și reaprinsă.

Interogatoriul privind consumul de alcool a urmărit determinarea tipului și cantitatea de alcool ingerată zilnic vin, bere, ţuică, whisky, liquore precum cancer de pancreas curado a perioadei de când pacientul consumă alcool.

Indicele de masă corporală IMCcare reprezintă raportul între greutate kg şi înălţimea la pătrat m2a fost calculat după măsurarea înălţimii şi determinarea greutăţii corporale. Determinarea greutății a fost realizată prin cântărirea cu un cântar standardizat a fiecărui cancer de pancreas curado la studiu.

Circumferinţa abdominală a fost măsurată cu banda metrică întru-un plan orizontal, care trece prin mijlocul distanţei dintre marginea inferioară a coastelor şi creasta iliacă, conform recomandărilor IDF. Ea se corelează cu masa de ţesut adipos intraabdominal, valorile mai mari sau egale cu 94 cm la bărbaţi şi mai mari sau egale cu 80 cm la femei fiind considerate factori de risc al secvenţei obezitate - boală medicamente pentru eliminarea parazitilor intestinali reflux gastroesofagian - adenocarcinom esofagian.

Secţiunile au fost realizate la 4 microni pentru examenul histochimic și preparatele au fost examinate utilizând colorațiile uzuale cu hematoxilin—eozină și van Gieson, pentru a fi reținute doar cancer de pancreas curado corespunzatoare studiului. Date clinice generale Studiul s-a constitui din de pacienţi diagnosticaţi cancer de pancreas curado confirmaţi histopatologic cu cancer esofagian. Primul parametru evaluat a fost distribuția pacienților în funcție de sex. Analiza distribuției pacienților în funcție de mediul de proveniență a evidențiat o ușoară preponderență a pacienților proveniți din mediul papilloma virus e fertilita femminile, atât pentru bărbați cât și pentru femei.

Din totalul de de pacienți, 79 de pacienți au fost din mediul urban și 63 de pacienți din mediul rural. Pacienții incluși în lotul studiat au fost în general adulți și mai ales vârstnici. Plaja de dispersie a vârstei a fost cuprinsă între 29 de ani și 87 de ani, vârsta celui mai tânăr și respectiv celui mai vârstnic pacient. Sublotul I a fost alcătuit din 85 de pacienți confirmați histopatologic cu carcinom cancer de pancreas curado esofagian.

Analizând distribuția pacienților în funcție de sex și 19 mediu s-a constatat că mediul urban a fost predominant atât la bărbați cât și la femei. Conform repartiției pe grupe de vârstă a pacienților cu cancer scuamos esofagian frecvența cea mai mare a cazurilor a fost constată în intervalul 50 - 69 de ani.

Plaja de dispersie a vârstei a fost cuprinsă între 29 de ani, vârsta celui mai tânăr pacient și 87 de ani, cât a avut cel mai vârstnic dintre pacienți, cu o vârstă medie a sublotului alcătuit din pacienți cu carcinom scuamos esofagian de 60 de ani.

La ora actuală în literatura de specialitate există numeroase studii privind rolul fumatului și al consumului de cafea ca factori de risc în etiopatogenia cancerului esofagian. Analiza din punct de vedere al obiceiului de a fuma a evidențiat configurații diferite în funcție de sex, mediul de proveniență, grupele de vârstă.

Se evidențiază faptul că numărul fumătorilor a crescut odată cu vârsta, atingând un număr maxim de pacienți în grupa de vârstă 60 — 69 de ani. Excluzând pacienții cu vârsta sub 40 de ani, unde numărul consumatorilor de alcool a fost egal cu cancer de pancreas curado al neconsumatorilor, în toate celelate grupe de vârstă au predominat consumatorii de alcool, cu un număr maxim de pacienți consumatori în grupa de vârstă 60 — 69 de ani.

Repartiția pe cancer de pancreas curado de vârstă a pacienților care au fumat și au consumat alcool a arătat o predominanță a grupei de vârstă 60 - 69 de ani, cu 16 pacienți, 14 bărbați și 2 femei, urmată de grupa de vârstă 50 de ani cu 12 pacienți, cei mai puțin pacienți care prezentau ambii factori de risc fiind în grupa de vârstă 40 — 49 de ani, și anume 3 pacienți.

Se observă că pacienții supraponderali au fost mai bine reprezentați în mediul urban, 19 pacienți față de 9 pacienți din mediul rural, pe când obezitatea a fost mai bine reprezentată în mediul rural, 5 pacienți față de 2 pacienți din mediul urban.

Măsurarea circumferinței abdominale a arătat că dintre cei 68 de bărbați 23 au avut valori mai mari de 94 cm, iar dintre femei 10 au depășit valoarea de 80 cm. Studiul prevalenței cancer de pancreas curado specifice bolii de reflux gastroesofagian a relevat că doar 13 pacienți ai sublotului I, 11 bărbați și 2 femei, au prezentat simptome specifice pentru BRGE pirozis, regurgitații, durere retrosternală și ulterior, semne de alarmă, disfagie, scădere ponderală.

Din totalul pacienților diagnosticați clinic cu BRGE 10 pacienți au fost din mediul urban și doar 3 pacienți din mediul rural, cei mai mulți pacienți care au prezentat simptomatologie de reflux gastroesofagian având vârsta cuprinsă între 50 — 59 de ani. Repartiția pacienților cu carcinom scuamos esofagian pe grupe de vârstă a arătat că în grupa de vârstă 50 — 59 de ani s-au încadrat cei mai mulți pacienți. Diferitele corelaţii privind IMC-ul, circumferinţa abdominală sau boala de reflux gastroesofagian nu au atins pragul semnificaţiei statistice.

Dintre factorii de risc implicați în apariția cancerului scuamos esofagian, studiul nostru a mai cuprins 22 un pacient la care a fost reținută, din antecedente, ingestia accidentală, în urma cu 22 de ani, de sodă caustică și o pacientă care a efectuat radioterapie pentru neoplsm cancer de pancreas curado drept în urmă cu 16 ani.

Nici un pacient cu carcinom scuamos esofagian nu a cancer de pancreas curado diagnosticat cu esofag Barrett. Conform distribuției pacienților pe grupe de vârstă frecvența cea mai mare a cazurilor a fost constată în intervalul 70 - 79 de ani, cu 22 cancer de pancreas curado pacienți, urmată de o distribuție egală a numărului de pacienți între grupele de vârstă 50 — 59 de ani și 60 — 69 de ani. Vârsta maximă a pacienților cu adenocarcinom cancer de pancreas curado a fost de cancer de pancreas curado de ani, iar vârsta minimă 29 de ani, ambele extreme aparținând pacienților de gen masculin din mediul urban.

Distribuția pacienților pe grupe de vârstă în cele două medii de proveniență evidențiază o repartiție relativ egală a pacienților între mediul urban și mediul rural, singura predominanță mai evidentă a mediului urban fiind la pacienții cu vârste cuprinse între 60 — 69 de ani. În ceea ce privește fumatul la pacienților sublotului II cu adenocarcinom esofagian, statistica a arătat că 30 de pacienți au fost fumători și 28 de pacienți au fost nefumători. Distribuția pe grupe de vârstă a pacienților consumatori de alcool a arătat predominanța intervalului 50 — 79 de ani, cu como eliminar oxiuros intestinales 8, 7, 10 de pacienți, extremele fiind realizate de vârstele sub 40 de ani și peste 80 de ani cu câte un pacient fiecare.

Asocierea fumatului și a consumului de alcool la pacienții cu adenocarcinom esofagian a fost consemnată la grupele de vârstă 50 — 59 de ani, de ani și 70 — 79 de ani. În funcție de grupa de vârstă obezitatea a predominat la pacienții cu vârste cuprinse între 40 — 49 de ani.

Măsurarea circumferinței abdominale a arătat că dintre cei 47 de bărbați diagnosticați cu adenocarcinom esofagian 31 au avut valori mai mari de 94 cm la nivelul taliei, iar dintre femei 9 au depășit valoarea de 80 cm la nivelul taliei. Majoritatea pacienților de sex masculin au prezentat în evoluție simptomatologie specifică bolii de reflux gastroesofagian, iar dintre paciente şapte au evocat prezența simptomatologiei de reflux.

Repartiția pe grupe de vârstă a pacienților cu BRGE a evidențiat prezența simptomatologiei specifice BRGE la toate grupele de vârstă, cu un maxim de pacienți cuprins în intervalul 60 — 79 de ani, cu 21 de pacienți.

Niciuna dintre corelațiile bolii de reflux gastroesofagien redate mai sus nu au atins pragul semnificației statistice. Evaluând prezența esofagului Barrett în cadrul sublotului II acesta a a fost consemnat la 8 pacienți, 5 din mediul urban și 3 din mediul rural. Esofagul Barrett a fost întâlnit exclusiv la pacienții sublotului II. Studiul histopatologic Lotul analizat a cuprins piese de biopsii recoltate endoscopic.

În urma examenului histopatologic 85 de rezultate au fost carcinoame scuamoase şi 58 de adenocarcinoame esofagiene.

Category: DEFAULT

In displazia de grad înalt am întâlnit un marcat pleomorfism nuclear, frecvente mitoze, scăderea secreției de mucus, stratificări nucleare extinse până în partea 28 superioară a glandelor, mitoze frecvente și alterări arhitecturale severe.

Adenocarcinomul esofagian Macroscopic tumora are consistență crescută, este infiltrativă în peretele esofagian, poate prezenta ulcerații și atunci când este prezentă mucoasa Barrett reziduală are culoarea somonului. Microscopic tumora prezintă diferențieri glandulare cu diferite pattern-uri de dezvoltare.

Gradarea tumorilor s-a realizat prin împarțirea în 3 grupe: G1 — bine diferențiat, G2 moderat diferențiat și G3 slab diferențiat. Microscopic cele mai multe carcinoame scuamoase esofagiene au fost moderat şi slab diferențiate cu aspect tipic de carcinom scuamos 23 bine diferențiate, 34 moderat diferențiate și 21 slab diferențiate. Se remarcă prezența plajelor de celule scuamoase atipice mari cu prezența intracelulară de perle de keratină dar și prezența de punți intercelulare; celulele tumorale nuclei pleomorfi și numeroase mitoze; de asemenea s-au întalnit și celule keratinizate izolate.

Gradul cancer de pancreas curado urothelial papilloma histopathology al tumorii depinde de numărul celulelor cu formare de perle de keratină. Cu cât tumora este mai bine diferențiată cu atât numărul de perle este mai mare și prognosticul este mai bun. În formele slab diferențiate perlele de keratină dispar și apare o proliferare de celule fuziforme.

Supraviețuirea pacienților cu cancer esofagian 29 Evaluarea supraviețuirii la nivelul întregului lot a evidenţiat faptul că din totalul de de pacienţi incluşi în studiu numai 34 de pacienţi mai erau în viaţă la sfârşitul acestuia, perioada medie de supravieţuire fiind de 14 luni.

Și supraviețuirea pacienților care nu au consumat alcool a fost superioară față de supraviețuirea pacienților consumatori de alcool, cu o diferență medie de 6 luni. Corelând prezența concomitentă a fumatului și a consumului de alcool la pacienții cu neoplasm esofagian, datele privind supraviețuirea pacienților la care au fost prezenți ambii factori de risc au cancer de pancreas curado o scădere dramatică a supraviețurii, cu o supraviețuire medie de 6 luni, mult mai mică comparativ cu supraviețuirea pacienților nefumători și neconsumatori de alcool.

Corelația supraviețuirii cu prezența bolii de reflux gastroesofagian nu a evidențiat un aspect deosebit, supraviețuirea medie a pacienților fără BRGE fiind cu 3 luni mai lungă decât wart treatment causes blisters a pacienților cu simptomatologie de reflux.

Corelația supraviețuirii cu cele două tipuri histopatologice de neoplazie a evidențiat faptul că pacienții cu adenocarcinom esofagian au avut o supraviețuire medie dublă față de cei cu carcinom scuamos. Din punct de vedere medical şi biologic hsitopatologic numărul pacienților diagnosticați cu carcinom scuamos esofagian este superior numărului pacienților cu adenocarcinom esofagian 2.

Cancerul esofagian este mai frecvent la pacienții de sex masculin 3. Vârful frecvenţei pe grupe de vârstă a pacienților de sex masculin a fost la 50 — 59 ani pentru pacienții diagnosticați cu carcinom scuamos esofagian și a la70 - 79 cancer de pancreas curado pentru cei cu adenocarcinom esofagian. Pentru femei a fost la 60 — 69 pentru cazurile de carcinom scuamos și la grupelor d 70 ani pentru pacientele cu adenocarcinom esofagian.

Factorii de risc cei mai importanți pentru pacienții cu carcinom scuamos esofagian sunt fumatul și alcoolul, iar pentru cu adenocarcinomul esofagian obezitatea, boala de reflux gastroesofagian și esofagul Barrett. Examenul endoscopic combinat cu examenul histopatologic permite conturarea unui profil morfologic particular.

Majoritatea pacienților cu cancer esofagian sunt diagnosticați în stadii avansate de boală, având o supraviețuire redusă. Evaluarea supraviețuirii acestora arată faptul că perioada medie de supravieţuire de la diagnostic este de 14 luni 8. Prezența concomitentă a fumatului și a consumului de alcool la pacienții cu cancer esofagian determinata o supraviețuire medie de 6 luni de la diagnostic, mult mai mică comparativ cu supraviețuirea medie a pacienților fără aceste obiceiuri dăunătoare.

Diagnosticul cancerului esofagian în stadii avansate, adesea terminale, constituie un semnal de cancer de pancreas curado cu privire la momentul depistării afecțiunii, impunându-se utilitatea unui diagnostic precoce, prin combnarea metodelor biologice cu cele medicale.

cancer de pancreas curado

Gheorghe C. In ghiduri și protocoale de practică medicală în gastroenterologie, vol1, cancerele digestive, coordonator Stanciu C. Parkin, D. Cancer Incidence in Five Continents, Vol. I to VIII. Esophageal Cancer. A Textbook of Cancer Cancer de pancreas curado.

cancer in peritoneal fluid virus de papiloma humano genitales femeninos

Oxford University Press; Munoz N, Day NE. Cancer Epidemiology and Prevention.

cancer de pancreas curado cancer de uretra

New York: Oxford University Press, 8.