Cancer in familial polyposis


Celecoxib has been shown to reduce the number and size of adenomatous colorectal polyps. S- a arătat că celecoxibul reduce numărul şi dimensiunea polipilor adenomatoşi colorectali. The Committee for Medicinal Products for Human Use CHMP decided that Onsenal's benefits are greater than its risks for the reduction of the number of adenomatous intestinal polyps in FAP as an adjunct to surgery and further endoscopic surveillance.

hpv nedir eeg

Comitetul pentru produse medicamentoase de uz uman CHMP a hotărât că beneficiile Onsenal sunt mai mari decât riscurile sale în reducerea numărului de polipi adenomatoşi intestinali la pacienţii cu PAF, ca tratament adjuvant al tratamentului chirurgical şi al supravegherii endoscopice ulterioare. Studii pe termen lung implicând subiecţi cu polipi adenomatoşi sporadici. Onsenal is used to reduce the number of polyps in patients with familial adenomatous polyposis FAP.

Onsenal se utilizează pentru reducerea numărului de polipi la pacienţii cu polipoză adenomatoasă familială PAF. Mutaţii la nivelul genei APC cauza atât polipoză clasic şi cancer in familial polyposis adenomatoasă familială. Familial adenomatous polyposis can have different inheritance patterns. Familial adenomatous polyposis - a risk for stomach polyps and colon cancer Polipoza familială adenomatus - un risc pentru polipii stomacali şi cancerul de colon In an animal model for familial adenomatous polyposis FAPtreatment with rosiglitazone at times the pharmacologically active cancer in familial polyposis increased tumour multiplicity in the colon.

V-ar putea interesa

Pe un model animal de polipoză adenomatoasă familială PAFtratamentul cu rosiglitazonă în doze de de ori mai mari decât doza activă farmacologic a crescut numărul tumorilor din colon. Elevated levels of COX-2 are found in many pre-malignant lesions such as adenomatous colorectal polyps and epithelial cancers.

cancer in familial polyposis

Valorile crescute ale COX- 2 sunt întâlnite în numeroase leziuni pre- maligne cum este polipoza adenomatoasă colorectală şi în cancerele epiteliale. Some people have a variant of the disorder, called attenuated familial adenomatous polyposis, in which polyp growth is delayed. Unii oameni au o variantă de tulburare, cancer in familial polyposis atenuat familială polipoză adenomatoasăîn care creşterea polipul este întârziată.

The average age at which an individual develops colon cancer in classic familial adenomatous polyposis is 39 years.

Vârsta medie la care un individ se dezvoltă cancer de colon în clasic polipozei adenomatoase familiale este 39 years. What genes are related to familial adenomatous polyposis? Ce gene sunt legate de polipoză adenomatoasă familială?

Familial adenomatous polyposis: A condition that involves the growth of colon polyps non cancerous growths that can develop into cancer if left untreated Polipoză adenomatoasă familială: O afecțiune care implică creșterea polipilor colonului creșteri non-canceroase care se pot dezvolta cancer in familial polyposis cancer atunci când sunt lăsate netratate.

In people with classic familial adenomatous polyposis, the number of polyps increases with age, and hundreds cancer epidermoide laringe thousands of polyps can develop in the colon.

Specificații

La persoanele cu clasic polipoză adenomatoasă familială, creşterea numărului de polipi cu vârsta, şi sute de mii de polipi se pot dezvolta in colon. When familial adenomatous polyposis results from mutations in the MUTYH gene, it is inherited in an autosomal recessive pattern, which means both copies of the gene in each cell have mutations. Când familială rezultate polipoză adenomatoasă din mutatii ale genei MUTYH, este moştenit într-un model autosomal recesiv, ceea ce înseamnă că ambele copii ale genei în fiecare celulă au mutaţii.

Dr. Govind Nandakumar - Familial Adenomatous Polyposis

People with the classic type of familial adenomatous polyposis may begin to develop multiple noncancerous benign growths polyps in the colon as early as their teenage years.

Oamenii cu tipul clasic de polipoză adenomatoasă familială poate începe să se dezvolte mai multe benign benign creşteri polipi în colon cât mai curând anii adolescentei. Fewer than polyps typically develop, rather than hundreds or thousands. The autosomal recessive type of this disorder is caused by mutations in a different gene than the classic and attenuated types of familial adenomatous polyposis.

Traducere "adenomatous" în română

Mai puţin de polipi dezvolta de obicei, mai degrabă decât de sute sau mii de. Tipul autozomal recesiva de această tulburare este cauzata de mutatii intr-o gena diferit de tipurile clasice şi atenuate de polipoză adenomatoasă familială. In both classic familial adenomatous polyposis and its attenuated variant, benign and malignant tumors are sometimes found in other places in the body, cancer in familial polyposis the duodenum a section of the small intestinestomach, bones, skin, and other tissues.

În ambele clasic polipoza adenomatoasă familială şi varianta sa cancer in familial polyposis, tumori benigne şi maligne sunt, uneori, găsite în alte locuri din organism, inclusiv duoden o secţiune a intestinului subtirestomac, oase, piele, şi alte ţesuturi.

These mutations affect the ability of the cell to maintain normal growth and function. Cell overgrowth resulting from mutations in the APC gene leads to the colon polyps seen in familial adenomatous polyposis. Aceste mutaţii afectează capacitatea celulelor de a menţine normale de creştere şi funcţia.

Traducere "cancer de colon" în engleză

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au cancer in familial polyposis de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

cancer in familial polyposis enterobius vermicularis genero y especie

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

cancer in familial polyposis

Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Nici un rezultat pentru acest sens. Propune cancer in familial polyposis exemplu Rezultate: Exacte: Timp de răspuns: 13 ms. Propune un exemplu.