Cancer que es la metastasis


hpv impfung herpes papiloma humano que afecta

A metastasis of 4 by 4 centimeters on top of the liver. O metastază de 4 pe 4 centimetri deasupra ficatului.

papillary thyroid cancer less than 1 cm

Osteoblastic metastases are a type of bone metastasis where new bone tissue grows rapidly. Metastazele osteoblastice sunt un tip de metastază osoasă în cazul căreia ţesutul osos creşte rapid.

The spread of cancer is called metastasis. Răspândire a cancerului este numit metastaza.

Traducere "metastaza" în engleză

The CAT scan shows hemorrhaging in the cerebellum Scanarea CT ne-a arătat o sângerare a creierului în fosa medie, Probabil o metastază. Depending on the stage of metastasis, surgical management may also be employed.

În funcție de stadiul de metastazamanagementul chirurgical poate fi, de asemenea, folosite. There's your metastasis to the liver.

Asta este metastaza ta la ficat.

cancer que es la metastasis papilloma virus symptome homme

Lung cancer, multiple metastasis Carcinom pulmonar, metastază multiplă, inoperabilă. Thoracic X-rays may reveal metastasis if a tumor is the cause. Toracica X-raze pot dezvalui metastaza daca o tumora este cauza.

Stage 3 sarcoma, M1 metastasis. Sarcomă în stadiul trei, metastază M1. A CT scan revealed no evidence of metastasis.

cancer pancreas que manger paraziti u ljudskim crijevima

O scanare completă nu a relevat nici o dovadă de metastază. How advanced was the metastasis anyway?

Female Urethral Carcinoma

Cât de avansată era metastaza oricum? If it is indicated, your veterinarian will also take x-rays of larynx and lungs to see if there is any metastasis, which would indicate a different type of tumor. În cazul în care este indicat, medicul veterinar va lua, de asemenea radiografii ale laringelui și plămânii pentru a vedea dacă există vreo metastazăintraductal papilloma bloody discharge ce ar indica un alt tip de tumoră.

Search term Donald F. Lynch, Jr, MD. Female Urethral Carcinoma The female urethra is largely contained within the anterior vaginal wall.

Spread of the cancer metastasis to other tissues and organs Răspândirea cancerului metastază către alte țesuturi și organe. Given the history of endometrial cancer and squamous carcinoma of esophagus, this choroidal lesion is likely a metastasis. Dată fiind istoria de cancer endometrial şi a carcinomului esofagian scuamos, această leziune coroidală este posibil să fie o metastază.

cancer renal la femei lid papillom entfernen

Even with successful surgery and little to no metastasis throughout the body, prognosis remains poor. Chiar si cu interventii chirurgicale de succes și puțin la nici metastaza pe tot corpul, prognostic rămâne deficitară.

Traducere "metastasis" în română

Lymph nodes, bone marrow, no tumors, no metastasis in the blood stream. Ganglionii limfatici, măduva osoasă, fără tumori, nicio metastază în fluxul de sânge. If the tumor involves the ribs, your veterinarian may decide to remove the affected ribs and nearby lung tissues through a wide excision in order to prevent metastasis.

hpv cancer tongue picture

Dacă tumora implică coaste, medicul veterinar poate decide pentru a elimina coaste afectate și țesuturi pulmonare în apropiere, printr-o excizie largă, în scopul de a preveni metastaza. The result is tumour formation, the invasion of the surrounding tissue and eventually metastasis - the spread of the cancer to other parts of the body. Rezultatul este formarea unei tumori, invadarea ţesutului înconjurător și, eventual, metastază - împraștierea cancerului în alte zone ale corpului. Spread of the cancer metastasis : Neuroblastoma may spread to the lymph nodes, bone marrow, liver, skin and bones.

Răspândirea cancerului metastază : Neuroblastomul poate răspândii nodulii limfatici, măduva osoasă, ficatul, pielea și oasele. Radiation therapy can then be used to treat the cancer que es la metastasis nodes to prevent cancer que es la metastasis and spreading metastasis of the disease into other areas. Radioterapia poate fi apoi utilizat pentru a trata ganglionii limfatici pentru a preveni repetarea și răspândirea metastază a bolii în alte zone.

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

  • metastasis - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context
  • Que es papiloma en la boca
  • metastaza - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri cancer que es la metastasis. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

Como entendi que es la metastasis? cuando el cancer hace metastasis

Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu Rezultate: Exacte: Timp de răspuns: 93 ms.

  1. Hpv squamous cell carcinoma stage 4
  2. What causes papilloma in throat
  3. O metastază de 4 pe 4 centimetri deasupra ficatului.
  4. Hpv virus plantar warts
  5. Paraziti intestinali dex

Propune un exemplu.