Cancer tip of nose, Squamous - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context


Alte traduceri Squamous cell carcinoma is usually a firm pink lump with flat, scaly and crusted surface.

Carcinomul cu celule scuamoase este, de obicei, cancer tip of nose umflătură fermă roz, cu suprafață plată, solzoasă și cancer tip of nose crustă. The outer layer of this tissue is scale like, and is called the squamous epithelium. Stratul exterior al acestui tesut este scala ca, și se numește epiteliului scuamos. Squamous cell carcinomas in the nose and sinuses are treated with a combination of surgery, radiation therapy, and chemotherapy.

cancer tip of nose hpv virus mann

Carcinoame cu celule scuamoase in nas si a sinusurilor sunt tratate cu o combinatie de chirurgie, radioterapia, și chimioterapie. Squamous cell carcinoma: Cancer that occurs most often in the middle portion of the esophagus. Carcinom cu celule scuamoase : cancer care apare cel mai frecvent în partea mediană a esofagului.

come si guarisce dal papilloma virus cancer cerebral tiempo de vida

Squamous cell carcinomas are the second most common type of nasal tumor that dogs get. Carcinoame cu celule scuamoase sunt al doilea tip cele mai comune de tumori nazale care cainii obține.

Your skin is precious!

Squamous metaplasia: benign changes in the linings of the prostate Scuamoase metaplazie: modificări benigne în garniturile de prostata Squamous cell cancer - this type starts between the gland cells Cancer cu celule scuamoase - acest tip începe între celulele glandei Squamous cell carcinoma of Head and neck SCCHN Carcinom cu celule scuamoase al capului şi gâtului SCCHN Squamous cell carcinomas are seen more in dogs that live at high altitudes and in dogs that spend a lot of time in the sun.

Carcinoame cu celule scuamoase sunt văzute mai mult în câini care traiesc la altitudini mari și la câinii care își petrec o mulțime de timp în soare. Squamous cell cancer can also occur in undamaged skin as well or in skin that has been injured or inflamed. Cancerul cu celule scuamoase poate cancer tip of nose și pe pielea nedeteriorată, precum și pe pielea care a fost rănită sau inflamată.

paraziti intestinali sarcina

Squamous cell carcinomas in the nose and sinuses are usually seen in dogs over nine years old, but they have been seen in dogs as young as three years old. Carcinoame cu celule scuamoase in nas si a sinusurilor, de obicei, sunt observate la câini peste noua ani, dar au fost observate la câini ca tineri ca trei ani.

  1. Stimate vizitator, Bine ai venit la pagina web dedicata proiectului "Euromelanoma"!
  2. Boca papiloma virus
  3. Абсурд! - отрезал Джабба.

  4. Мидж.

  5. Virus papiloma humano hombres
  6. Oxiuros em ingles
  7. Farmacos para oxiuros

Squamous cells are flat cells, skin, mucous membrane covering mouth, nose, larynx, thyroid and neck. Celule scuamoase sunt celule plate, pielea care acoperă mucoasa gurii, nasului, laringe, tiroida şi gât. Both patients had squamous cell histology. Amândoi pacienţii au prezentat la examenul histologic celule scuamoase.

cancerul nu exista

The most common type of cancer is squamous cell carcinoma. Cel mai comun tip de cancer este carcinom cu celule scuamoase. These scale like tissue cells are called the squamous.

Traducere "Squamous cell" în română

Acestea scară ca celulele țesutului sunt numite scuamoase. Cancer tip of nose is no known cause for squamous cell carcinomas on the tongue.

Nu există nici o cauza cunoscuta pentru carcinoame cu celule scuamoase pe limba.

The axial paramedian forehead is the flap of choice for extensive nose defects reconstruction due to its great variability in terms of size and shape of the donor and recipient site. When used as a three-dimensional pattern flap, it will restore not only the dimensions of the defect, but also the proportion and contour of the nose by replacing skin with tissue of similar color, texture and thickness. Keywords nasal reconstruction, forehead flap, basal-cell carcinoma, local relapse Rezumat Cancerele de piele sunt cele mai frecvente tipuri de cancer, cu o creştere semnificativă a incidenţei şi prevalenţei în ultimele decenii. Lamboul frontal paramedian este lamboul de elecţie pentru reconstrucţia de­fec­te­lor extensive de la nivelul nasului, în principal datorită marii variabilităţi în privinţa formei şi dimensiunii zonelor donoare şi receptoare.

A stage 3B squamous cell carcinoma of the tongue. O stadiul 3B celule scuamoase carcinom al limbii. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.

Traducere "Squamous" în română

Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Nici un rezultat pentru acest sens.

Sugestii squamous cell carcinoma Squamous cell carcinomas in the nose and sinuses are treated with a combination of surgery, radiation therapy, and chemotherapy. Carcinoame cu celule scuamoase in nas si a sinusurilor sunt tratate cu o combinatie de chirurgie, radioterapia, și chimioterapie.

Propune un exemplu Rezultate: Exacte: Timp de răspuns: 86 ms. Propune un exemplu.

Basal Cell Carcinoma Diagnosis and Management - OnlineDermClinic