Colorectal cancer hepatic metastases


CANCER la COLON metastazic .Strigatul disperat al unei mame !

As a result the metastases may become bigger. În consecinţă, aceste metastaze pot să devină mai mari. Severe renal or hepatic dysfunction; including that caused by metastases. Disfuncţie renală sau hepatică severă; inclusiv cea produsă de metastaze.

colorectal cancer hepatic metastases tipologie papilloma virus umano

CNS metastases are generally not well controlled by systemic chemotherapy. În general, metastazele la nivelul SNC nu sunt bine controlate de chimioterapia sistemică.

Mult mai mult decât documente.

Meningeal metastases are usually more frequent intraspinally. Metastazele sunt de obicei meningeale, mai frecvent intraspinal. In this patient population, the presence colorectal cancer hepatic metastases hepatic metastases could potentially lead to hepatic insufficiency and reduced metabolism. La această populaţie de pacienţi, prezenţa metastazelor hepatice ar putea determina insuficienţă hepatică şi colorectal cancer hepatic metastases metabolizării.

The presence of osteoblastic metastases which take up technetium [99mTc]-labelled biphosphonates should be confirmed prior to therapy. Înaintea iniţierii terapiei, trebuie confirmată prezenţa metastazelor osteoblastice care captează bifosfonaţi marcaţi cu techneţiu colorectal cancer hepatic metastases.

Osteoblastic metastases are a type of bone metastasis where new bone tissue grows rapidly. Metastazele osteoblastice sunt un tip de metastază osoasă în cazul căreia ţesutul osos creşte rapid.

Traducere "metastases" în română

And you know those cerebral metastases that you have Și știi acele metastaze cerebrale pe care le ai The prognosis is worse for brain metastases from colon cancer. Prognosticul este mai rău pentru metastaze cerebrale la cancer de colon. The complications of colorectal cancer hepatic metastases duct cancer are liver or metastases in other parts of the body.

Surgery for Colerectal Cancer Liver Metastases

Complicațiile cancerului biliar sunt metastazele hepatice sau în alte părți ale corpului. Parenchymal metastases within the brain or the spinal cord are possible but less frequent.

IASGO Bangkok

Metastazele parenchimatoase în creier sau în măduva spinării sunt posibile, dar mai puţin frecvente. Patients with brain metastases can undergo this procedure.

simptome cancer la pancreas papilloma intraductal mammae

Pacineții cu metastaze cerebrale pot efectua tratamentul. M2: meningeal metastases within the posterior fossa or supratentorial area.

M2: metastaze meningeale în fosa posterioară sau în zona supratentorială. M4: colorectal cancer hepatic metastases outside the CNS. M4: metastaze în afara SNC.

Surgical treatment of colorectal liver metastases – a single center experience over 20 years

And the same vessels that are feeding tumors allow cancer cells to exit into the circulation as metastases. Şi aceleaşi vase care hrănesc tumorile, permit celulelor canceroase să iasă în circulaţie ca metastaze.

General prognosis is good for patients with localized melanoma and without metastases. Monitoring includes examining skin.

Citations en double

Prognosticul general este bun pentru pacienţii cu melanom localizat şi fara metastaze. Monitorizarea constă în examinarea pielii. Brain metastases revealed inconsistent or no fluorescence. Metastazele cerebrale au prezentat fluorescenţă nesemnificativă sau nu au vaccin toxoplasmoza de loc. Bone metastases can be very painful.

Viorel Scripcariu - Citations Google Scholar

Oasele metastaze pot fi foarte dureroase. For extradural meningiomas reported incidence ranges from 2.

  • Is hpv cancer genetic
  • IASGO Bangkok | Institutul Clinic Fundeni
  • Papiloma humano tipo 51
  • metastases - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context
  • About Salut!
  • Ultrasound abdominal transparietal and intraoperativemultidetector computed tomography CT and MRI are the methods of choice to achieve these objectives.

Incidența raportată pentru meningioamele extradurale variază de la 2. The effectiveness and cancer endometrial tem cura of Abraxane in patients with central nervous system CNS metastases has not been established. Eficacitatea şi siguranţa Abraxane la pacienţii cu metastaze la nivelul sistemului nervos central SNC nu a fost stabilită.

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Nici un rezultat pentru acest sens.

papilloma of eyelid icd 10

Propune un exemplu Rezultate: Exacte: Timp de răspuns: 54 ms. Propune un exemplu.