Enterobius vermicularis scielo, Încărcat de


Obiectivele disciplinei reieşind din grila competenţelor acumulate 7.

enterobius vermicularis scielo

Prezentarea parazitismului ca fenomen biologic, explicarea conceptului de parazitism în lumea animală şi a relaţiilor dintre paraziţi şi gazdele lor; Înţelegerea modificărilor adaptative morfo-anatomice şi fiziologice apărute la speciile parazite, în cursul evoluţiei lor, odată cu trecerea de la viaţa liberă la viaţa parazitară; Cunoaşterea caracterelor distinctive pentru toate categoriile de paraziţi, descrierea celor mai importante specii de nevertebrate parazite la om şi animalele domestice şi încadrarea lor sistematică Încrengătură, Clasă, Ordin, Enterobius vermicularis scielo ; Evidenţierea unor aspecte privind biologia, ecologia şi etologia paraziţilor; Evidenţierea importanţei teoretice şi practice a paraziţilor, explicarea rolului paraziţilor în reglarea populaţiilor de animale gazdă din biocenozele naturale; Prezentarea modalităţilor de prevenire a infestării omului şi animalelor domestice cu paraziţi, a regulilor de igienă ce trebuiesc respectate în acest sens.

Conţinuturi 8. Formele de prelegerea,  parazitism 2 ore.

enterobius vermicularis scielo hpv is cancer

Parazitismul conversaţia euristică,  în lumea animală. Cicluri biologice ale paraziţilor.

enterobius vermicularis scielo papillary thyroid cancer tnm staging

Parazitologie generală, Enterobius vermicularis scielo. COCS F.

pedunculated papilloma eye

Dicţionar de parazitologie, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti.

ViaĠa devine posibilă 4 Se formează planeta Pământ. În timp, microbii au ajuns să ocupe, singuri, toate niúele fundamentale ale acesteia, y mai mult decât tot restul formelor de viaĠă la un loc. Unii spun că este mediul, alĠii argu- presupus o permanentă competiĠie, nu neapărat úi nu întotdeauna menteză că ar putea fi sexul.

Patologia şi clinica bolilor parazitare, Ed. Parazitologie veterinară, Ed.

cancer pulmonar inoperabil cancerul se transmite din generatie in generatie

Parazitologie clinică, Ed. Metode de predare.

enterobius vermicularis scielo