The term papilloma means


Sinonimele și antonimele HPV în dicționarul de sinonime Engleză

Most people don't know their popes in succession. Bineînțeles că Ioana nu era menționată în Cronica Papilor. Of course, Johanna was not mentioned in the Chronicle of the Popes. Dacă foloseai culturi celulare infectate cronic cu virusul papiloma, atunci obții o analiză făcută de computer, iar algoritmul spune că probabil e papiloma tipul If, for example, you used a cell culture that's chronically infected with papillomayou get a little computer readout here, and our algorithm says it's probably papilloma type Sunt probe în monarhia Stuart, în succesiunea Papilor din biserica timpurie There's evidence in the Stuart monarchy, in the succession of Popes in the early Church as well as Okay, listen.

Traducerea «HPV» în 25 de limbi

Moarte tuturor episcopilor, cardinalilor și papilor. Death to all bishops, cardinals and popes. Papilomatoza este contagioasă în natură și este cauzată de virusul papiloma orală canin. Papillomatosis is contagious in nature and is the term papilloma means by the canine oral papillomavirus.

Lista principalelor căutări efectuate de utilizatori pentru accesarea dicționarului nostru online înEngleză și cele mai întrebuințate expresii cu cuvântul «HPV». Implementarea acestuia se bazează pe analizarea frecvenței de apariție a termenului «HPV» în sursele digitalizate tipărite în Engleză între anul și până în prezent.

Domnia coruptă și distrugătoare a papilor de Medici se sfârșise. The corrupt, disastrous reign of the Medici popes was over. Dar inelele papale sunt distruse la moartea papilor.

Papal rings are destroyed after their pope dies. Poartă inelul adevărului și deci trebuie să-ți spun că am scris tuturor Papilor ecomandînd excomunicarea ta. It bears the ring of truth and I must therefore tell you that I have written to all Popes recommending your excommunication.

 • papilloma - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context
 • По спине Сьюзан пробежал холодок.

 • «О Боже.

 • Ролдан нахмурился.

 • Cancerul de plamani simptome

O frescă imensă în interiorul Vaticanului avea să marcheze sfârșitul lucrărilor lui Michelangelo în slujba papilor de Medici. A massive fresco inside the Vatican would mark the completion of Michelangelo's work for the term papilloma means Medici popes.

Înțelesul "HPV" în dicționarul Engleză

Aceasta este inima palatului străvechi al papilor de la Roma. This is the heart of the ancient palace of the popes of Rome.

Aproape fiecare caz de cancer al colului uterin ar putea fi prevenit prin programe eficace de screening si vaccinare impotriva Virusului Papiloma Uman HPV.

Они сказали - агентство. АНБ. - Никогда о таком не слышал. Беккер заглянул в справочник Управления общей бухгалтерской отчетности США, но не нашел в нем ничего похожего.

Almost every case of cervical cancer could be prevented by effective cervical screening programmes together with vaccination against the Human Papilloma Virus HPV. De ce președinții nevoie papilor de a se întâlni?

Human papilloma virus HPV infection Infectarea cu virusul uman papilloma HPV This concerns in particular seasonal influenza, childhood vaccination and human papilloma virus HPV [financing mechanism: Call for proposals and workshops] Acestea se referă în special la gripa sezonieră, vaccinarea copiilor și virusul papiloma uman HPV [Mecanismul de finanțare: Cerere de propuneri și ateliere] The term papilloma means cancer is caused by high-risk types of the Human Papilloma Virus HPV. Infection by human papilloma virus plays an important role in the development of genetic changes that initiate cancer development. Infecţia cu virusul uman papilloma joacă un rol important în dezvoltarea schimbărilor genetice care iniţiază apariţia cancerului.

Why do presidents need popes to meet? Cei buni, cei răi, papilor, a Anthonys. The good ones, the bad ones, the Popesthe Anthonys. Al the term papilloma means grup de munca mea este îndreptata împotriva doctrinei fault de viata și raul a papilor, trecute și prezente. The second group of my work is directed against the foul doctrine and evil living of the Popespast and present. Possibly inappropriate content Unlock Examples are used only to help you translate the word or expression searched in various contexts.

 • Или надумает продать кольцо.

 • Клубы дыма начали вытекать из треснувших оконных рам.

 • O que e o virus papiloma humano
 • Hpv virus pap 2

They are not selected or validated by us and can contain inappropriate terms or ideas. Please report examples to be edited or not to be displayed.

Rude or colloquial translations are usually marked in red or orange. Register to see more examples No results found for this meaning. Display more examples Results: Exact: 4.

 1. Хорошо бы их вытянуть.

 2. Нуматака хорошо понимал, что эти поклоны вовсе не свидетельствует об их любви к нему, они - всего лишь знак вежливости, которую японские служащие проявляют по отношению даже к самым ненавистным начальникам.

 3. Разумеется, когда пользователи компьютеров во всем мире обнаружили, что американское правительство имеет широкий доступ к их электронной почте, раздались возмущенные голоса.

 4. Human papillomavirus diagram
 5. Wart virus cure

Elapsed time: 48 ms.