Uterine cancer blood clots. cancerul pulmonar - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context


Spune-i ca cancerul pulmonar nu are nici o legătura cu obezitatea.

Tell him that lung cancer is in no way connected to obesity. Un cheag de sânge, foarte frecvent întâlnit în cancerul pulmonar. A blood clot. It's fairly common with lung cancer. În zilele noastre, cancerul pulmonar poate fi tratat prin operație.

Updates in the hormonal treatment of breast cancer

These days, lung cancer can be treated with surgery. În primul rând, cancerul pulmonar, chiar dacă nu am mai fumat o zi în viața mea. First, lung cancereven though I've never smoked a day in my life. Opţiuni terapeutice în cancerul pulmonar non-small cell stadiul III - scurtă recenzie Treatment options in stage III non-small cell lung cancer - short review În Europa, cancerul pulmonar duce la decesul a aproximativ de persoane pe an.

Medicamente estrogen progestin pentru varice

Around people die each year from lung cancer in Europe. Dacă fumezi, îți distrugi țesutul pulmonar și atunci apare cancerul pulmonar.

detox toxine

If you smoke, you damage your lung tissue, and then lung cancer arises. Câini detecta cancerul pulmonar prin intermediul respirației, cu o rată de nouăzeci și warts medical treatment la sută. Dogs detect lung cancer via breath with a ninety-nine percent rate. Probabil că îl vei duce la vreun simpozion despre cancerul pulmonar unde vreun tip uterine cancer blood clots vreun aparat electronic de voce îi va spune că tatăl lui e diavolul.

You're probably going to take him to some lung cancer symposium where a guy with an electronic voice box will tell him that his father is the devil.

Se administrează numai în urma eşuării în prealabil a unui alt tratament; cancerul pulmonar cu celule mici, după ce boala recidivează revine. It is used after at least one other treatment has failed; small cell lung cancerwhen the cancer has relapsed come back.

uterine cancer blood clots human papilloma infection

Credeți că cancerul pulmonar este rece, prea? Do you think lung cancer is cool, too? Nu vreau s-ajungă cancerul pulmonar cauza principală de deces peste cinci ani de zile!

Actualizări în tratamentul hormonal al cancerului de sân

I don't want to see lung cancer as the biggest cause of death in Poplar in five years' time. Cea mai obisnuita forma de neoplasm la femeie este neoplasmul ovarian sau uterin, in timp ce la barbat este cancerul pulmonar. The most common neoplasm in women is ovarian or uterine cancer, whereas in men, the most common is lung cancer. În cadrul unității operative, activitățile de Medicină Generală și Uterine cancer blood clots includ diagnosticarea, tratamentul și urmărirea bolilor acute și cronice ale sistemului respirator boli uterine cancer blood clots obstructive cronice, boala interstițială, cancerul pulmonar și efuziunea pleurală în sarcoidoză.

As part of the Operating Unit, General Medicine and Pneumology activities include diagnosis, treatment and follow-up ofacute and chronic diseases of the respiratory system chronic obstructive pulmonary disease, interstitial disease, lung cancer and pleural effusion in sarcoidosis.

Ai putea, de exemplu, să detectezi cancerul pulmonar, cu toate chestiile astea? Could you detect lung cancersay, with all this stuff? Pe plan mondial, cancerul de prostată reprezintă a doua cauză de mortalitate la bărbaţi, după cancerul pulmonar, motiv pentru care el se află în atenţia specialiştilor din lumea întreagă pentru a fi depistat şi tratat în faze incipiente.

uterine cancer blood clots papillomavirus et transmission

Worldwide, prostate cancer uterine cancer blood clots the second leading cause of death in men after lung cancerwhich is why he is in the specialists worldwide to be detected and treated in early stages. Alte cauze includ cancerul pulmonar, si uterine cancer blood clots metabolice, cum ar fi uremie, in care nivelurile de exces de uree și de alte produse azotoase deșeuri, care în mod normal sunt excretați prin urină, apar în sânge.

Other causes include lung cancerand metabolic disorders such as uremia, in which excess levels of urea and other nitrogenous waste products, papilloma on tongue images normally are excreted through the urine, appear in the blood.

Cancerul pulmonar de obicei apare mai jos de nervul facial. Lung cancer usually shows up lower than the seventh nerve. Cancerul pulmonar este, de asemenea, cel mai bine prins foarte devreme. Lung cancer is also best caught very early. Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

uterine cancer blood clots

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.

Description

Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu uterine cancer blood clots cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu Rezultate: Exacte: Timp de răspuns: 48 ms. Propune un exemplu.